BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2014/2015

 

PLAN DOCHODÓW

 

Dział 801 rozdział        80104         67.500 zł

                                  80148        148.520 zł

PLAN WYDATKÓW

 

Dział 801 rozdział        80104        1.119,660 zł
                                  80146        5.017,00 zł
                                  80148        310.543 zł

                                  80195        2.505,00 zł

Zaplanowana kwota  przeznaczona jest na :
1.   wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
2.   składki na ubezpieczenie społeczne,
3.   składki na fundusz pracy,
4.   zakup pomocy dydaktycznych,
5.   dokształcanie nauczycieli,
6.   zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
7.   bieżące naprawy i remonty,
8.   zakup materiałów kancelaryjnych, druków przedszkolnych,
9.   zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
10. fundusz świadczeń socjalnych
11. zakup usług telekomunikacyjnych,
12. zakup energii elektrycznej i CO, wody, gazu
13. wywóz odpadów

 


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:07:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:08:00
Odsłon: 784
Dziennik zmian