RADA  RODZICÓW

 

Rada Rodziców Przedszkola  Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku działa na podstawie art.  53 i 54 ustawy z dnia 07 września 1991r. -Ustawa o Systemie Oświaty ze  zmianami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia 19 marca 2009r.  Ustawy o Systemie Oświaty o zmianie  oraz o zmianie  niektórych innych ustaw... (Dz.U. z 2009r. Nr56, poz.458)

Zadania i kompetencje dotyczące działalności Rady Rodziców Przedszkola
Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku znajdują się w statucie przedszkola


Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony Regulamin - Załącznik do Uchwały nr 1/2014-2015 rady rodziców Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców z dnia 14.09.2012r.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca –  Roman Śmieszny

Wiceprzewodnicząca - Alicja Rybarczyk

Skarbnik – Joanna Derengowska

Sekretarz – Natalia Kaczmarek - Marjańska

 
Komisja Rewizyjna:
Przedwodniczący - Alicja Rybarczyk
Członek - Natalia Kaczmarek - Marjańska
Członek - Joanna Derengowska

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:00:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:01:14
Odsłon: 902
Dziennik zmian