Konkurs literacko-plastyczny „Kubusiowy Wolontariat”

Konkurs literacko-plastyczny pt.

„Kubusiowy Wolontariat”

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU
ma zaszczyt zaprosić do udziału w 
RODZINNYM LITERACKO-PLASTYCZNYM KONKURSIE wewnątrzprzedszkolnym dotyczącym wolontariatu pt.„KUBUSIOWY WOLONTARIAT”

Cele Konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka;
 •  wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności artystycznych w formie działań literacko-plastycznych;
 • wzbudzanie zainteresowania działaniami wolontariackimi ;
 •  budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;
 • wspieranie więzi rodzinnych.

 

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ze wszystkich grup przedszkolnych oraz rodziców.
 2. Konkursowa praca powinna być wykonana w dowolnym formacie
  i składać się z: samodzielnie wymyślonego , krótkiego rymowanego wierszyka o wolontariacie(min. 4 wersy) oraz z ilustracji do wiersza wykonanej dowolną techniką (np. kredkami, pastelami, farbami, papierową wydzieranką, stemplowaniem, itp.).
 3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej do której uczęszcza dziecko.
 4. Prace konkursowe należy składać do p. Katarzyny Dębskiej i p.Aleksandry Wawrzonkowskiej w terminie od 24.05.2021 do 07.06.2021
 5. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu.
 6. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne Jury, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola.
 7. Kryteria oceny:zgodność z tematyką konkursu, twórcze podejście do wierszyka o wolontariacie; wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych do zilustrowania rymowanki; widoczny udział dziecka w pracy.
 8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.
 9. Zwycięska praca stanie się wizytówką „Kubusiowego Wolontariatu” działającego w naszym przedszkolu.
 10. Prace będą eksponowane na wystawie, a zdjęcia prac na stronie internetowej Przedszkola, dlatego udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 11. Po rozstrzygnięciu wyników konkursu prace wrócą do ich Autorów.

Wszystkim uczestnikom życzymy radosnej, udanej i twórczej rodzinnej zabawy!

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu:

Aleksandra Wawrzonkowska oraz Katarzyna Dębska (grupa „Sówki” – 6 latki)