Wprowadzone przez

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Do miana patrioty dorastamy przez całe lata, jednak w kształtowaniu się postaw patriotycznych najważniejszą rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Dlatego wychowanie młodego pokolenia w duchu tych wartości powinno rozpocząć się już w przedszkolu. Święta Narodowe są doskonałą okazją do kształtowania postaw patriotycznych. Dzisiaj przypomnieliśmy podczas wspólnego spotkania jak ważną rolę w życiu […]

#szkolapamieta

#szkolapamieta Dnia 27 października Przedszkolna Drużyna Strażacka porządkowała miejsca pamięci narodowej w Ciechocinku. Młodzi strażacy uczcili pamięć poległych żołnierzy i zasłużonych Ciechocinian minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy.

Zgrany Sensorycznie Przedszkolak

W naszym przedszkolu wdrażany jest program ” Zgrany sensorycznie przedszkolak” Rozwój procesów przetwarzania sensorycznego jest najbardziej dynamiczny u dzieci w wieku przedszkolnym. W ogrodzie przedszkolnym jest zainstalowana ścieżka dźwiękowa do stymualcji układu słuchowego. Dzieci mogą podczas zabawy stymulować ten jeden z ważnych układów sensorycznych.