ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022 🏫👫

ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Rok szkolny rozpoczyna się w środę 1 września 2021r. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:00 do 16:00.

 

Przypominam, że rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Wyjątek stanowi wejście do placówki rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi.

Rodzic z dzieckiem kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje do odpowiedniej grupy (rodzic nie wchodzi do sali).

Przypominamy , że przed wejściem należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos.

 

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w przedszkolu nadal obowiązywać będą obostrzenia w związku z COVID 19.

Proszę pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp ).

 

Zebrania z rodzicami będą organizowane na początku września.

 

Na ostatnie dni wakacji życzymy dużo słońca i zdrowia.🌻☀️

Informacja dla rodziców❗

Szanowni Rodzice !

 

Informujemy, że podpisywanie umów o świadczenie usług przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie od dnia 30.08.2021r. od godziny 10.00

 

Zapraszamy!

ROK SZKOLNY 2021/2022 ADAPTACJA I SAMODZIELNOŚĆ W PRZEDSZKOLU – zapraszamy nowych Rodziców do zapoznania się z krótkimi plakatami informacyjnymi:

ROK SZKOLNY 2021/2022 ADAPTACJA I SAMODZIELNOŚĆ W PRZEDSZKOLU – zapraszamy nowych Rodziców do zapoznania się z krótkimi plakatami informacyjnymi

ROK SZKOLNY 2021/2022 ADAPTACJA I SAMODZIELNOŚĆ W PRZEDSZKOLU – zapraszamy nowych Rodziców do zapoznania się z krótkimi plakatami informacyjnymi: