List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS Z DNIA 11 MARCA 2022r

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS Z DNIA 11 MARCA 2022r

.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F64f2c49e-79b1-4b96-9bf6-548a1076106e%3Ffbclid%3DIwAR3-ppsW4gPE5VYyqFWraLNnvm6QC7fRjfiv1rI0QvPwnITjfaT3krB6AsY&h=AT3GkA8l005Jm738A5-758Y4kr-n727pH6cHADF5EfhcQ-vwTi_1xOFg2Xcer2kxU3LtNde-s6Io4tIRDkOaWKmvBCCu-BOZR2GQVWrqTFhspyzKkvKvXe3mNm99gBM&s=1