Tydzień Mózgu 2021

Od 15 marca realizowaliśmy w naszym przedszkolu akcję edukacyjną „Światowy Tydzień Mózgu 2021” ?, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i umyśle.
W ramach licznych wydarzeń edukacyjnych przedszkolaki poszerzyły wiedzę o największym komputerze świata, czyli o mózgu. Przez cały tydzień dzieci uczestniczyły w ciekawych formach zajęć mających na celu pobudzenie pracy mózgu.
Zdobyły nowe doświadczenia, a także poznały ćwiczenia, które pozwolą lepiej wykorzystywać ten najważniejszy organ. W ten sposób stały się świadomymi twórcami instrukcji obsługi własnego mózgu. Wszystkie zajęcia i zabawy to dobry przykład na to, że nauka może być dla najmłodszych świetną zabawą.

Dzień Polskiej Niezapominajki

Dzień Polskiej Niezapominajki? to święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska , ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.
My Święto Niezapominajki obchodziliśmy troszkę wcześniej, bo 14 maja. W naszym przedszkolu był to również „Dzień niebieski”. Przedszkolaki, w tym dniu ubrane były na niebiesko. Była to okazja do znakomitej zabawy. Panie przybliżyły dzieciom znaczenie tego święta i jaki sens mają jego obchody.
Na zakończenie wszystkie grupy przedszkolne wybrały się z wizytą do naszych serdecznych przyjaciół z KLUBU Seniora + „Niezapominajka”. Dzieci wręczyły seniorom własnoręcznie wykonane laurki i przekazały symboliczny kwiatek niezapominajki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy?!!!
Mamy nadzieję, że to urocze Święto Niezapominajki, przyczyni się do rozbudzania w dzieciach i nas samych szacunku do przyrody i ludzi?.
Niespodziankę zrobili nam również nasi cudowni przyjaciele Seniorzy z KLUBU Seniora + „Niezapominajka” w Ciechocinku?. Mieliśmy kolejną okazję , aby wspólnie świętować Dzień Polskiej Niezapominajki. Dziękujemy za świetną zabawę, tańce i śpiewy… Było super???. Czekamy na kolejne spotkanie ?
Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z tego wydarzenia na profilu przedszkola.

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”-program edukacyjny Głównego Inspektora Sanitarnego i MRiRW

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
W dniach 3.05– 7.05.2021 r. w grupie Sówki oraz grupie Tygryski realizowaliśmy program edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. “Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Przedszkolaki chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Obejrzały film pt. SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?– uważnie śledząc proces ich powstawania. Wspólnie utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jej zawartość. Utrwaliły etapy poprawnego mycia rąk, wzięły udział w konkursie witaminowym, zrealizowały ćwiczenia gimnastyczne „Olimpiada w jarzynowej” a także wykonały pracę plastyczną „Zdrowo się odżywiam”.
W ostatnim dniu realizacji programu odbyła się rozmowa podsumowująca z panią intendentką na temat co dla ludzi jest najlepsze, by żyć zdrowo, przedszkolaki wspólnie z panią intendentką ułożyły jadłospis na jeden dzień żywieniowy , który oczywiście został zrealizowany przez panie kucharki. Dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną publikację.

Informacja o dyżurze wakacyjnym

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającymi się wakacjami informuję,iż w roku szkolnym 2020/2021 dyżur wakacyjny pełnią:
– w lipcu 2021 Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
– w sierpniu 2021 Przedszkole Samorządowe nr 1 Bajka.
Karty zgłoszeniowe dla dzieci,których rodzice w tym czasie nie mogą zapewnić dzieciom opieki ze względu na pracę zawodową znajdują się u Pań nauczycielek.

Proszę o deklarację do dnia 20 czerwca 2021r.

Z poważaniem

Dyrektor

Iwona Rutecka

Konkurs literacko-plastyczny „Kubusiowy Wolontariat”

Konkurs literacko-plastyczny pt.

„Kubusiowy Wolontariat”

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU
ma zaszczyt zaprosić do udziału w 
RODZINNYM LITERACKO-PLASTYCZNYM KONKURSIE wewnątrzprzedszkolnym dotyczącym wolontariatu pt.„KUBUSIOWY WOLONTARIAT”

Cele Konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka;
 •  wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności artystycznych w formie działań literacko-plastycznych;
 • wzbudzanie zainteresowania działaniami wolontariackimi ;
 •  budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;
 • wspieranie więzi rodzinnych.

 

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ze wszystkich grup przedszkolnych oraz rodziców.
 2. Konkursowa praca powinna być wykonana w dowolnym formacie
  i składać się z: samodzielnie wymyślonego , krótkiego rymowanego wierszyka o wolontariacie(min. 4 wersy) oraz z ilustracji do wiersza wykonanej dowolną techniką (np. kredkami, pastelami, farbami, papierową wydzieranką, stemplowaniem, itp.).
 3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej do której uczęszcza dziecko.
 4. Prace konkursowe należy składać do p. Katarzyny Dębskiej i p.Aleksandry Wawrzonkowskiej w terminie od 24.05.2021 do 07.06.2021
 5. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu.
 6. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne Jury, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola.
 7. Kryteria oceny:zgodność z tematyką konkursu, twórcze podejście do wierszyka o wolontariacie; wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych do zilustrowania rymowanki; widoczny udział dziecka w pracy.
 8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.
 9. Zwycięska praca stanie się wizytówką „Kubusiowego Wolontariatu” działającego w naszym przedszkolu.
 10. Prace będą eksponowane na wystawie, a zdjęcia prac na stronie internetowej Przedszkola, dlatego udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 11. Po rozstrzygnięciu wyników konkursu prace wrócą do ich Autorów.

Wszystkim uczestnikom życzymy radosnej, udanej i twórczej rodzinnej zabawy!

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu:

Aleksandra Wawrzonkowska oraz Katarzyna Dębska (grupa „Sówki” – 6 latki)

Przedszkole Zrównoważonego Rozwoju

Certyfikat Master Eco -Zrównoważony rozwój przedszkola

Drodzy Rodzice

Zależy nam aby Nasze Przedszkole „Kubusia Puchatka” funkcjonowało w życiu codziennym na zasadzie dopasowywania czterech puzzli: społecznego, kulturowego, przyrodniczego  i gospodarczego. Aby stworzyć jedną, harmonijną całość, postanowiliśmy ubiegać się o CERTYFIKAT Master Eco. To znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Master Eco jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. Jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.

Zrównoważony rozwój to:

„Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom”

„Zrównoważony rozwój jest takim rozwojem, w którym zaspokojone zostają potrzeby obecnych pokoleń bez uszczuplania możliwości zaspokojenia potrzeb, jakie będą miały przyszłe pokolenia. Rozwój nie jest zrównoważony, jeżeli potrzeby ludzi zaspokajane są kosztem zachowania przyrody i środowiska oraz harmonijnego i sprawiedliwego podziału dóbr”.

Zawarta w tej definicji wizja rozwoju uwzględnia zarówno populację ludzką, jak              i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.

Jakie korzyści płyną z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju?

Dla dziecka:

 • rozwija swój potencjał,
 • poszerza horyzonty,
 • zdobywa nowe, praktyczne umiejętności,
 • lepiej rozumie relacje i zależności we współczesnym świecie.

 

Przedszkole funkcjonujące według zasad zrównoważonego rozwoju:

W sercu każdego przedszkola znajdują się dzieci oraz dorośli, zajmujący się ich edukacją i wychowaniem (rada pedagogiczna oraz reszta pracowników). Wszyscy pracownicy (a więc nie tylko nauczyciele) ściśle ze sobą współpracują, by osiągnąć cel, do którego została powołane przedszkole: wykształcenia i wychowania ucznia. Współpracę tę również poszerzają o gremia zainteresowane pracą przedszkola: rodziców, radę rodziców, jednostkę prowadzącą i nadzorującą oraz o inne instytucje ze środowiska lokalnego.

Przedszkola mają wyraźnie określoną tożsamość, jasną wizję i misję, wiedzą dokąd zmierzają, jakie cele pragną osiągnąć, jakiego ucznia/dziecko ukształtować i jaką rolę odegrać w środowisku lokalnym. Takie przedszkola poszukują również świadomie i zdecydowanie kontaktu ze wszystkimi osobami i instytucjami, którym zależy na dobrych efektach ich pracy. Oznacza to, że zarządzający takimi placówkami świetnie znają środowisko lokalne i świadomie kierują ku niemu swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Właściwie to, co powiedziano dotychczas, jest typową rzeczywistością dobrego przedszkola, ale to jeszcze za mało, by powiedzieć, że przedszkole rzeczywiście funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi jeszcze o to, by w pracy przedszkola uwzględniać zawsze cztery aspekty zrównoważonego rozwoju: społeczny, kulturowy, ekologiczny (przyrodniczy) i gospodarczy. Te cztery przylegające do siebie części, cztery puzzle, które ułożone poprawnie, we właściwym miejscu, dadzą jednorodny obraz przedszkola, scaloną rzeczywistość, która funkcjonuje w sposób zrównoważony. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do włączenia się do naszych działań.

 

Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA OBOWIĄZUJACE OBOSTRZENIA, W TYM NIECZYNNE PRZEDSZKOLA ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 18.02.2021 ROKU.

DO TEGO CZASU ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ ZDALNIE. WYJATKI OD ZASADY FORMUŁUJE §2 UST. 4, KTÓRY WSKAUJE, ŻE W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH NA WNIOSEK RODZICÓW, ISTNIEJE OBOWIĄZEK PO STRONIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA, BY ZORGANIZOWAĆ DLA DZIECKA ZAJĘCIA STACJONARNE W PRZEDSZKOLU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ BEZWGLĘDNIE OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Z WYRAZAMI SZACUNKU

I NADZIEJĄ NA SZYBKI POWRÓT DZECI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

IWONA RUTECKA

 

Rekrutacja 2021/22

Informacja dla rodziców